MÉS DE 40 ANYS
D'EXPERIÈNCIA

Mescladors

PRODUCTES >  Mescladors


A causa de la nostra experiència en els productes en pols, alguns clients ens trien per fer alguns tipus de mescladora especial per a uns productes concrets.
A continuació presentem alguns d'aquests tipus de mescladora.

Mesclador Conico de 500L

Mesclador Conico de 500L
Mesclador Conico de 500L
Aquesta mescladora és de tipus Conico, i té un nivell de barrejat molt bo pel que fa a nivell de dispersió com a temps de barrejat en elevar el producte pel sense fi i deixar-lo caure es produeix un efecte de barreja molt regular en tota la massa, ja que pràcticament no hi ha espais morts.
Aquest mesclador, així com altres de diferents capacitats, estan instal·lats en fàbriques de detergents i d'agroalimentaris, per al perfecte barrejat dels components dels productes esmentats. : Els materials de construcció, es trien en funció de les particularitats i exigències dels productes components, i les del producte final.

Detall interior d'un mesclador Conico

Detall interior d'un mesclador Conico
Detall interior d'un mesclador Conico
En aquesta foto s'observa el sistema d'elevació del producte, provocat pel gir del sense fi sobre si mateix, alhora que el Gito de translació del mateix molt a prop de les parets còniques del mesclador, perquè no hi hagi possibilitat que es produeixin zones d'un tipus de producte que no es barregi de manera homogènia, amb la resta de components del producte final.

Mesclador "V" de 300L

Mesclador V de 300L
Mesclador "V" de 300L
Aquest tipus de mesclador és ideal, per als productes que precisin un barrejat molt regular i continguin algun tipus de granulat que sigui important que es mantingui sencer i que un sistema de barrejat més agressiu mecànicament, pugui trencar el citat gra, i presenti una aparença del producte menys vistosa. L'efecte del barrejat en V, ens assegura una integració completa dels productes entre si, donant un índex d'homogeneïtat molt elevat, entre lots de qualsevol producte que contingui pols i granulat. Els materials de construcció, es trien en funció de les particularitats i exigències dels productes components, i les del producte final.

Mesclador bicònic

Mesclador bicònic
Mesclador bicònic
Aquest és un mesclador molt adequat per a productes de petit granulat i molt fràgils, ja que el principal avantatge d'aquest tipus de mescladora, és que tracta el producte amb poca brusquedat, de manera que és improbable que es deteriori el granulat propi dels productes que barregem en un barrejar d'aquest tipus. Els materials de construcció, es trien en funció de les particularitats i exigències dels productes components, i les del producte final.

Altres solucions de envasat

© Statupack, S.L.· Avís legal · Mapa web · Política de cookies · Contacte